Usługi doradcze i eksperckie dla branży kolejowej

Line 1

Każdy projekt jest unikalny zatem zawsze zaczynamy od konsultacji, aby lepiej zrozumieć specyfikę projektu.

osoba2 1

Zaufali nam m.in.

Dziedziny, w których najczęściej
wspieramy naszych klientów:

01.

Planowanie i projektowanie infrastruktury

 • Studia wykonalności
  Vector 3
  Przygotowanie kompletu dokumentacji stanowiącej podstawy do oceny oraz analizy potencjału projektu, w tym wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne
  Vector 3
  Określenie wymagań konstrukcyjnych oraz eksploatacyjnych. Stworzenie zagospodarowania działki, w tym rodzajów planowanych obiektów budowlanych.
 • Analizy ekonomiczne i ruchowe
  Vector 3
  Wykonanie budżetów, przedmiarów oraz innych dokumentów określających warianty ekonomiczne pozyskania środków oraz finansowania inwestycji kolejowych. Określenie potoków transportowych, które mają wpływ na prognozy ruchu kolejowego.
Foto 4

02.

Przygotowanie dokumentacji

 • Projekty budowlane
  Vector 3
  Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby pozyskania decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).
 • Projekty wykonawcze i techniczne
  Vector 3
  Dokumentacja niezbędna do realizacji zasadniczych prac budowlanych, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją w trakcie robót.
 • Opracowania towarzyszące
  Vector 3
  Wykonanie pozostałej dokumentacji technicznej, m.in.: plany schematyczne, rysunki szczegółowe, przedmiary robót budowlanych.
Foto 1 1

03.

Doradztwo techniczne

 • Dokumenty branżowe
  Vector 3
  Sporządzenie dokumentów towarzyszących, pojawiających się podczas trwania inwestycji budowlanej, takich jak: kosztorysy, obmiary, haromonogramy prac oraz rozliczenie wykonanych robót.
 • Świadczenie referencji
  Vector 3
  Dysponowanie referencjami oraz doświadczeniem na potrzeby planowanej lub realizowanej inwestycji budowlanej.
 • Pozostałe czynności techniczne
  Vector 3
  Prowadzenie korespondencji kontraktowej, kompletowanie dokumentacji materiałowej, opracowanie technologii robót oraz bieżąca współpraca w trakcie prowadzenia inwestycji.
Foto 2

04.

Ekspertyzy

 • Opinie techniczne
  Vector 3
  Wykonanie opinii technicznych związanych z analizą przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i ich weryfikacja na potrzeby trwającej inwestycji.
 • Wsparcie eksperckie
  Vector 3
  Projekt, wykonanie lub nadzór nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego zakończenia przedsięwzięcia budowlanego.
 • Działania towarzyszące
  Vector 3
  Wykonanie badań laboratoryjnych poszczególnych elementów konstrukcyjnych przy współudziale akredytowanych laboratoriów w celu określenia parametrów technicznych, optymalizacja kosztów, weryfikacja branżowa roszczeń lub wniosków o roboty dodatkowe i zamienne, analiza ryzyka inwestycji, itp.
Foto 3
DSC6382 Edit kopia 1

Umów konsultację, pomożemy!

Line 1

Rozumiemy branżę i realizujemy projekty od lat. Skupiamy się na wsparciu:

Tick Icon inwestorów i wykonawców
Tick Icon podwykonawców
Tick Icon biur projektowych

Najczęściej zadawane pytania

 • Group 3 Jakimi specjalistami dysponujecie?
  Vector 3
  W ramach stałego zespołu posiadamy kilkunastu specjalistów branżowych (projektantów, kierowników robót, ekspertów), natomiast wśród współpracowników dysponujemy szerokim gronem specjalistów: geologów, geodetów, osób zajmujących się certyfikacją TSI, rzeczoznawców budowlanych, kadrę naukowo-badawczą, geotechników oraz wielu innych, którzy związani są z realizacją inwestycji budowlanych.
 • Group 3 Chciałbym wystartować w przetargu, jednak brakuje mi odpowiednich specjalistów oraz referencji, czy świadczycie takie usługi?
  Vector 3
  Tak. Jesteśmy w stanie zorganizować odpowiednią pomoc, a także użyczyć odpowiednich referencji.
 • Group 3 Potrzebuję zrealizować pewną inwestycję, która będzie oddziaływać na infrastrukturę kolejową ale nie mam pojęcia jakie działania należy podjąć aby ją przeprowadzić, czy również w takim zakresie jesteście w stanie pomóc?
  Vector 3
  Oczywiście. Jesteśmy świadomi, że procedury budowlane, zwłaszcza te związane z infrastrukturą kolejową są bardzo skomplikowane, więc pomagamy niedoświadczonym inwestorom w zaplanowaniu oraz egzekucji budowlanego procesu inwestycyjnego.
 • Group 3 Potrzebuję weryfikacji oraz podpisu odpowiedniego specjalisty na stworzonej dokumentacji, czy pomagacie w takim aspekcie?
  Vector 3
  Tak. Najpierw zapoznajemy się i analizujemy całość, zgłaszamy korekty (jeżeli są potrzebne), a gdy wszystko naszym okiem jest poprawne, sygnujemy dokumenty.
 • Group 3 Zależy mi bardzo na czasie - jak szybko odpowiadacie?
  Vector 3
  Warto zaznaczyć taką informację w formularzu kontaktowym - pierwszą odpowiedź dostarczamy z reguły w przeciągu 1 dnia roboczego.
 • Group 3 Mój problem dotyczy czegoś, czego nie widzę w ofercie - co wtedy?
  Vector 3
  Jeżeli dotyczy zagadnienia związanego z branżą kolejową (nie tylko w zakresie torów) - planowania, 
szeroko rozumianej dokumentacji lub realizacji, to zapewne będziemy w stanie sprostać wyzwaniu.
 • Group 3 Czy realizujecie badania materiałów lub innych elementów konstrukcyjnych?
  Vector 3
  Tak. Współpracujemy z Politechniką Krakowską - jesteśmy w stanie przeprowadzić badania zgodnie z obowiązującymi normami
 • Group 3 Potrzebuję wykonać harmonogram liniowy - czy macie w tym doświadczenie?
  Vector 3
  Zdecydowanie tak! Nasze umiejętności potwierdzone są referencjami.
 • Group 3 Czy pomagacie w przygotowaniach do przetargów?
  Vector 3
  Tak. Wielokrotnie i z sukcesami wspieraliśmy klientów w tym aspekcie.
 • Group 3 Czy zajmujecie się również infrastrukturą tramwajową?
  Vector 3
  Tak. Coraz częściej otrzymujemy zlecenia z tego zakresu i potrafimy je zrealizować. Posiadamy także odpowiednich specjalistów
Scroll to Top